Futsalslovakia.sk

Martin Čambal

Martin Čambal

Mám 32 rokov. Spravujem web stránku futsalslovakia už ôsmym rokom. Občas niečo napíšem, okomentujem. Robím to pravidelne nepravidelne na úkor voľného času, pretože si myslím, že futsal si zaslúži svoje miesto na internete.

URL webstránky:

Futsalisti SR zahájili v Bratislave prvý prípravný kemp pred kvalifikáciou o postup na ME 2016

(futbalsfz.sk) Slovenská futsalová reprezentácia zahájila dnes dopoludnia prípravný kemp v rámci prípravy na marcový kvalifikačný turnaj o postup na ME 2016. Ohlásenú sedemnásťčlennú nomináciu doplnil na kompletnú osemnástku tretí brankár Slov-Maticu FOFO Bratislava Tomáš Kollár. Hráči sa zišli v športovej hale Mladosť o 9 hodine, krátke meškanie mal dovolené jediný legionár, hráč pražskej Sparty Martin Doša

Päťdňový zraz zahájil úvodným slovom v zasadačke športovej haly generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment v sprievode technického riaditeľa SFZ Jána Greguša. Po krátkych príhovoroch prehovoril k hráčom tréner slovenskej futsalovej reprezentácie Španiel Marcos Angulo. "Vítam na zraze 15 hráčov do poľa a troch brankárov, všetci sa tu schádzame, aby sme sa počas piatich dní čo najlepšie pripravili na marcovú kvalifikáciu. Dnešným dňom začína boj o 14-člennú nomináciu na februárový dvojzápas v Holandsku," povedal pred hráčmi tréner Marcos Angulo.

Slovenskí futsalisti absolvujú počas piatich dní osem tréningových jednotiek a dnes podvečer by mali spoznať meno prípadného súpera neoficiálneho zápasu. "Máme v pláne odohrať neoficiálny zápas s klubom z Maďarska, pôvodne sme počítali s ETO Györ, Maďarsko však nominovalo na prípravné reprezentačné zápasy až šesticu hráčov, pokúsime sa dohodnúť s iným súperom," povedal dnes predpoludním technický vedúci mužstva Vladimír Ambrozek.

Krátko po 10:00 vybehli hráči na palubovku športovej haly a pod vedením trénera Mariána Berkyho zahájili prípravný kemp úvodnou tréningovou jednotkou. Dodajme, že súpermi Slovákov v 6. kvalifikačnej skupine o postup na ME 2015 v Srbsku budú tímy Chorvátska, Turecka a víťaz predkvalifikácie (Izrael, Arménsko, Švédsko, Škótsko). Kvalifikačný turnaj ME 2016 je na programe 17.-22. marca 2015 v chorvátskom Dubrovniku.

Všeobecné podmienky - futsalslovakia.sk

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami

Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.futsalslovakia.sk (ďalej len „stránky“) SLOVENSKÝ FUTSAL, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO 31825443 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach zobrazuje informácie o športových aktivitách, výsledkový servis, blog a súťaže. 

Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v tejto zmluve. Registráciou do systému prevádzkovateľa partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že partner s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.

2. Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri vyplnení osobných údajov do formulára na stránke www.futsalslovakia.sk. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formulára alebo pri registrácii na portáli www.futsalslovakia.sk, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Návštevník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov návštevníka

Návštevník zaslaním formuláru prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, a to na účely zasielania informácii o novinkách a akciových ponúkach partnerov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi návštevníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov návštevníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže návštevník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu návštevníka prevádzkovateľovi.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke po prihlásení.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel zasielania informácii o novinkách a akciových ponukách partnerov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

3. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa podmienky nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera s novými podmienkami.

4. Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody partner nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti prevádzkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel a/alebo výhody.

 

Projekt futsalslovakia pomáha rozvoju futsalu

Futsalslovakia.sk je jediný komplexný futsalový portál na Slovensku s návštevnosťou 25 tisíc návštev mesačne. Ako mnohí vieme financovanie športu na Slovensku nie je jednoduché a hľadanie zdrojov financovania je obzvlášť ťažké. Rozhodli sme sa preto využiť naše know-how a pomôcť finančne rozvoju futsalu v regiónoch. 

Financovanie regiónov je doposiaľ prevažne z úhrad štartovného klubmi. Chceli by sme, aby príjmy z reklám, ktoré futsalslovakia.sk bude mať sa rozdelili v prospech regiónov a mohli sa tak financovať dobrovoľníci, materiálno-technické vybavenie a iné aktivity v kompetenciách regiónov. 

Bannerová reklama

Bannerová reklama na stránkach futsaslovakie prináša príjem z počtu realizovaných preklikov na stránky inzerenta.

Zľavové kódy

Zľavové kódy budú prinášať príjem v podobe provízie z realizovaných nákupov.

Stránky klubov

Stránky klubov budú prinášať príjem vo forme ročného poplatku za prevádzku webovej stránky klubu. Tento poplatok nebude presahovať výšku poplatku za hosting a doménu u iných prevádzkovateľov stránok. Výhoda v prevádzkovaní stránok klubu pod systémom futsalslovakia.sk bude prinášať úsporu v správe stránky, nakoľko všetky štatistické informácie o zápasoch, strelcoch klubu a tabuľky budú preberané zo stránok futsalslovakia automaticky.

Email marketing

Databáza emailov na návštevníkov web stránky a kluby hrajúce v súťažiach SF s akciovými ponukami partnerov bude predstavovať príjem vo forme paušálnej úhrady za odoslanie emailov. 

Cieľ

Pokiaľ prvý rok prevádzky zarobí stránka v prospech futsalu 1000 - 2000 Eur budeme to považovať za úspech. Pričom tento systém má potenciál systematického medziročného rastu a v prípade zvýšenia návštevnosti vďaka rozšíreniu funkcii stránky aj reálny. Vychádzajúc zo súčasných podmienok na trhu a existujúcej konkurencie.

 

 

Futsalslovakia.sk pre Vás získava zľavy

Doposiaľ sa nám do výzvy zapojilo 9 firiem, ďalšie máme rozpracované. Veríme, že vďaka futsalslovakia.sk ušetríte náklady svojho klubu, či vašej firmy. Jednotlivé výšky zliav budú prezentované a budete si vedieť uplatniť už budúci týždeň. Partnerom samozrejme ďakujeme. Pokiaľ máte aj vy záujem sa zapojiť neváhajte ma kontaktovať na email, viac informácii tu

 

Športová výstroj

a-mania.sk
errea.sk
futbalshop.sk
nasemuzstvo.sk

Športová výživa

fitpro.sk

Potlač dresov

 čoskoro

Cestovné agentúry

futbaltour.sk
paxtour.sk

Ostatné

Pavliš a Hartmann Slovakia

Spropagujte svoju firmu pred 18 tisíc unikátnymi návštevníkmi – ZADARMO

Futsalslovakia.sk je aktuálne jediný špecializovaný futsalový portál na Slovensku, ktorý každý mesiac navštívi  24 tisíc návštevníkov. Tento mediálny priestor môže byť aj Váš, pokiaľ sa rozhodnete zapojiť do spolupráce s nami a to všetko zadarmo. Jedinú podmienku, ktorú máme je, že ponúknete našim návštevníkom zľavu na Vaše služby alebo tovar. Je iba na Vás v akej výške, či na celý sortiment a v akom trvaní. Našou úlohou následne bude spropagovať vaše služby na našu komunitu návštevníkov a klubov. Vieme zabezpečiť všetky mediálne formáty súvisiace s online propagáciou Vašej firmy.

Vzhľadom na individuálnosť jednotlivých ponúk si prosím jednotlivé podmienky spolupráce dohodnime emailom na cambal@futsalslovakia.sk.

Pokiaľ nemáte záujem o online prezentáciu firmy napr. aj z dôvodu, že nemáte webovú stránku, tak aj v tom prípade si myslíme, že môže byť prínosné sa zapojiť do spolupráce. Za poskytnutie jednej zľavy Vám vieme sprostredkovať prístup k iným firmám, ktoré naopak Vám môžu pomôcť ušetriť náklady vo Vašej firme. Okrem iného výsledkom tejto spolupráce bude vytvorenie databázy firiem so službami a tovarom pre našich členov. Pracujeme v rôznych segmenoch spája nás futsal, ale netušíme ako si dokážeme pomôcť pomimo. Myslíme si, že toto môže byť spôsob ako sa spoznať a využiť synergie nielen v prospech futsalu.

Pokiaľ nemáte firmu, ale poznáte niekoho koho by tento obsah mohol zaujímať, budeme veľmi radi pokiaľ nám pomôžete rozšíriť túto správu na širšie publikum v prospech futsalu.

 10 dôvodov prečo hrať futsal podľa UEFA

UEFA vydala propagačný materiál v 7 jazykoch pre podporu futsalu ako športu a porovnáva ho s futbalom. Medzi desať dôvodov prečo hrať futsal UEFA považuje:

  1. Futsal využíva tie isté základné zručnosti, taktiku a vedomosti ako futbal
  2. Vychádzajúc zo štatistík - pri futsale v porovnaní s halovým futbalom má hráč o 210% viac dotykov s loptou
  3. Zmenšený priestor a neustály kontakt so súperom kladú vyššie nároky na techniku a ovládanie lopty
  4. Vyššie spomenuté dôvody spolu so 4 sekundovým pravidlom rozohrania hry nútia hráčov myslieť a hrať rýchlejšie
  5. Zmenšený priestor si vyžaduje neustálu pomoc spoluhráčov
  6. Hráči sú nútení neustále hrať pre získanie optimálnej pozície pre strelenie gólu
  7. Hráči futsalu lepšie chápu podstatu hry v porovaní s futbalom, kvôli zvýšeným taktickým nárokom
  8. Hráči získavajú lepšie strelecké schopnosti
  9. Pravidlá futsalu zohľadňujú fauly v neprospech mužstva, čím ho nútia hrať fér
  10. Futsal predstavuje pre hráčov väčšiu zábavu a hra vo vysokom tempe výzvu

Originál dokumentu v prílohe.

Naši súperi v kvalifikácii o EURO 2016 budú známi už 26. septembra 2014

(uefa.com) – Kým hostiteľská krajina Srbsko má svoje miesto isté v záverečných bojoch, ktoré sa budú konať 2.-13. februára 2016 v Belehrade, ďalších 45 krajín musí prejsť žrebom, ktoré sa bude konať 26. septembra o 14.00 stredoeurópskeho času v sídle UEFA v meste Nyon. Losovanie bude vysielané naživo prostredníctvom stránky www.uefa.com. Dvadsaťjeden tímov s najvyššími koeficientami vrátane obhájcov titulu z Talianska postupujú priamo do hlavnej fázy, zvyšných 24 tímov musí prejsť cez predkvalifikáciu.
Predkvalifikácia bude prebiehať 13-18. januára 2015 v šiestych skupinách po štyri tímy. Mužstvá budú rozdelené do štyroch výkonnostných skupín podľa ich koeficientu. Hostiteľské krajiny kvalifikácie budú rozdelené samostatne. Do hlavnej fázy postupuje šesť víťazov skupín a najlepší z druhých miest.
Hlavná fáza bude prebiehať 17.-22. marca 2015. Tímy sa rozdelia do siedmych skupín po štyri tímy. Pri losovaní tímy budú opätovne rozdelené do košov podľa ich koeficientu. Sedem hostiteľských krajín bude rozdelených do košov tak, aby sa nemohli stretnúť. Sedem víťazov skupín postúpi priamo do Srbska. Sedem mužstiev z druhých miest a najlepšie mužstvo na treťom mieste budú hrať  play off 15.-22. septembra 2015, z ktorých postúpia iba štyria najlepší a doplnia finálovú dvanástku mužstiev.

Predkvalifikácia

Kôš 1 (hostiteľské krajiny): Moldavsko (výkonostná skupina 2), Čierna Hora (2), Litva (2),  Bulharsko (2), Švédsko (3), Malta (4)
Kôš 2 (výkonnostná skupina 4): Gibraltar, Estónsko, Wales, San Marino, Škótsko
Kôš 3 (výkonnostná skupina 3): Andorra, Albánsko, Cyprus, Dánsko, Švajčiarsko
Kôš 4 (výkonnostná skupina 2): Anglicko, Arménsko
Kôš 5 (výkonnostná skupina 1): Lotyšsko, Francúzsko, Fínsko, Gruzínsko, Grécko, Izrael 

Hlavná fáza

Kôš 6 (hostiteľské krajiny): Chorvátsko (1), Rumunsko (2), Slovinsko (2), Azerbajdžan (2), Bosna a Hercegovina (3), Poľsko (3), Macedónsko (3)
Kôš 7 (výkonnostná skupina 4): Víťazi predkvalifikácie a najlepší z druhého miesta
Kôš 8 (výkonnostná skupina 3): Belgicko, Turecko, Kazachstan, Poľsko, Nórsko
Kôš 9 (výkonnostná skupina 2): Maďarsko, Slovensko, Holandsko, Bielorusko
Kôš 10 (výkonnostná skupina 1): Taliansko (obhájcovia), Španielsko, Rusko, Portugalsko, Ukrajina, Česká republika 

Z dôvodu bezpečnostných opatrení UEFA nesmú proti sebe v kvalifikácii nastúpiť Španielsko - Gibraltár a Azerbajdžan - Arménsko.

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála