Futsalslovakia.sk

Konferencia SF-B

 

 

...Aktualizované - doplnená zápisnica a správa ROK

V utorok 17.mája 2016 sa konala pravidelná konferencia regionálneho združenia Slovenský futsal - Bratislava (SF-B), ktorý organizuje súťaže vo futsale v pôsobnosti Bratislavského kraja. Momentálne je to päť dlhodobých ligových súťaží (2.SLF-B, 1.BA, 2.BA, 3.BA, L40) a jedna pohárová súťaž (BP). Opätovne, tak ako po minulé roky, sa stretli zástupcovia klubov týchto súťaží. Vo väčšom počte ako po minulé roky strávili necelé dve hodiny diskusiou, rozhodnutiami a výmenou informácii o uplynulom, ako aj nadchádzajúcom súťažnom ročníku. Prierez programu konferencie obsahoval viaceré dôležité body od zhrnutia trojročného pôsobenia odchádzajúceho prezidenta Martina Mlynaroviča, cez ekonomiku združenia, výšky štartovného v nasledujúcom súťažnom ročníku, úpravu stanov, schválenie Rozpisu súťaže, doplňujúcu voľbu prezidenta a členov disciplinárnej komisie, ako aj informácie o hodnotení klubov a novom elektronickom systéme SF-B. Bratislavská futsalová komunita opätovne ukázala, že fungovanie a smerovanie SF-B ide správnym smerom a takmer všetky body konferencie prešli s úplným súhlasom s výnimkou individuálnych zdržaní sa.

Konferenciu započal odchádzajúci prezident Martin Mlynarovič, ktorý sa poďakoval VV SF-B za prácu, ktorá sa im podarila v SF-B, tiež komunite za mandát a pozitívnu spätnú väzbu na jeho pôsobenie v štruktúrach futsalu v Bratislave, za čo ho prítomné plénum odmenilo potleskom. Nasledovalo pár procedurálnych krokov v súvislosti s priebehom konferencie po ktorých Nám Peter Kaiser (tiež končiaci člen VV SF-B) odprezentoval hospodárenie SF-B za posledný súťažný ročník, po ktorom sme opätovne skončili v plusových číslach, ktoré budú mať vplyv na výšku štartovného v nasledujúcom súťažnom ročníku. Po správe revíznej komisie prišiel dôležitý bod o zmene stanov, ktorý sa týkal hlavne zmeny počtu členov VV SF-B (zo 7 na 5) a úprave stanov pre potreby registrácie do registra športových zväzov MŠVVaŠ SR. Opätovne sa potom dostali k slovu čísla, najdôležitejšie pre budúcu sezónu, výška štartovného, ktorá bola schválená tak ako ju navrhol VV SF-B (žltý stĺpec).

   

 

 

 

 

Po schválení štartovného a Rozpisu súťaže prišlo k voľbe nového prezidenta SF-B na zvyšok funkčného obdobia (do mája 2017), ktorého navrhol VV SF-B zo svojich radov, ktorým sa stal Marcel Laurinský. Po krátkom preslove poďakoval prítomným za dôveru. Doplňujúce voľby boli súčasťou tejto konferencie aj v súvislosti s Disciplinárnou komisiou, keďže svoju činnosť ukončil Juraj Ruža a Pavol Čermák, ktorých nahradili schválení kandidáti Stanislav Grom a Ivan Čuhár. V ďalšom kroku konferencia schválila delegátov SF-B na konferenciu SF. Posledné body konferencie obsahovali informáciu pre kluby ako a prečo hodnotiť rozhodcov, informáciu o novom elektronickom systéme, ktorý bude spustený od novej sezóny a záverom boli všetci pozvaní na tradičný Večer futsalistov, ktorý sa tento rok bude konať v Umelke 3.júna, na ktorom sa ako veríme zídeme opäť vo veľkom počte a spoločne dáme bodku za sezónou 2015/2016.   

Naposledy zmenené