Futsalslovakia.sk

Prihlasovanie do Varta Futsal Ligy 2018/2019 do 30.6.2018

V sobotu 9.júna 2018 po skončení konferencie SF sa v príjemnom prostredí hotela SUN v Senci stretli zástupcovia klubov na spoločnom pracovnom stretnutí s vedením SF. Hlavnou témou bolo oboznámenie sa s dokumentom "Riadenie súťaží a Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2018/2019". V konštruktívnej diskusii si zástupcovia klubov Varta Futsal Ligy Mimel Lučenec, Wild Boys´02 Bratislava, Pinerola 1994 Futsal Bratislava, ŠK Makroteam Žilina a MŠK Žilina (ostatné kluby sa nezúčastnili) so zástupcami VV SF a Exekutívy SF prešli prakticky celé znenie uvedeného dokumentu, oboznámili sa s úpravami oproti predchádzajúcemu zneniu a dohodli sa na konečnom znení tohto základného dokumentu potrebného pre riadenie súťaží. Okrem toho diskutovali aj o alternatívach hracích modelov juniorských súťaží, či hracích modelov v prípade zníženého počtu účastníkov Varta Futsal Ligy. 

Najvyššia slovenská súťaž mužov aj v súťažnom ročníku 2018/2019 ponesie názov reklamného partnera VARTA a kluby budú povinné používať názov súťaže VARTA FUTSAL LIGA pri organizácii stretnutí a pri všetkých svojich marketingových aktivitách spojených s účasťou v tejto súťaži.

Súťaž sa začne 7. septembra 2018 a prihlášky do súťaže majú možnosť oprávnené kluby podať výlučne prostredníctvom ISSF do 30.6.2018. V tejto lehote sú kluby povinné prihlásiť aj minimálne jedno juniorské družstvo (U20 resp. U17), ktoré musí byť zaradené do súťaží SF počas celého súťažného ročníka.

Kluby Varta Futsal Ligy musia mať v realizačnom tíme v ISSF uvedené meno hlavného trénera, minimálne s platnou licenciou úrovne "SFZ Futsal".

Štartovné do Varta Futsal Ligy 2018/2019 bolo na návrh VV SF znížené z 800 eur na 500 eur, znížené boli aj niektoré administratívne poplatky a na druhej strane sa zvyšujú finančné odmeny za umiestnenie na medailových pozíciach v úhrne o 2500 eur. Štartovné do juniorských súťaží sa naďalej neplatí, navyše SF aj v nastávajúcom ročníku bude prispievať klubom na náklady spojené s prenájmom hál a s činnosťou rozhodcov spojených so zápasmi juniorských súťaží.

Rozpis Varta Futsal Ligy nájdete tu.

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)