Futsalslovakia.sk

Budú si kluby riadiť najvyššiu súťaž sami?

Riadiaci orgán súťaží Slovenského futsalu (Exekutíva SF) prichádza s oživením staršej myšlienky "umožniť riadenie najvyššej súťaže samotným klubom". Už pred viac ako dvomi rokmi boli zo strany vedenia SF vytvorené všetky legislatívne podmienky na to, aby najvyššiu súťaž mohli riadiť kluby po vzore futbalovej Únie ligových klubov. Exekutíva SF identifikovala dôvody, prečo sa táto myšlienka v minulosti nezrealizovala do praxe a rozhodla sa trochu klubom pomôcť. Vytvorila základný dokument takejto organizácie (Stanovy), ktorý zohľadňuje všetky normy SF, pričom za vzor si vzala stanovy Únie ligových klubov vo Fortuna Lige. Tieto stanovy už boli predložené klubom. Súčasne bola spracovaná aktuálna štruktúra financovania najvyššej súťaže s konkrétnymi položkami, ako pomôcka pre budúcu činnosť tejto organizácie. Týmto sa však podľa slov predsedu Exekutívy SF Jána Plošticu, účasť Exekutívy SF na vzniku tohto subjektu a jeho praktickej realizácii končí, ostatné už je na kluboch.

Či nakoniec vznikne „Grémium futsalových klubov“ (pozn. pracovný názov subjektu), alebo nie, by sa malo rozhodnúť na pracovnom stretnutí klubov, ktoré sa má konať 30.11.2019 v Banskej Bystrici. Na toto stretnutie dostali pozvanie všetky kluby, ktoré hrajú súťaže priamo a nepriamo riadené SF (1. a 2. liga) a kluby, ktoré v blízkej minulosti hrali najvyššiu súťaž a z rôznych dôvodov svoju činnosť prerušili, oboznámená s myšlienkou už bola aj odborná futsalová verejnosť (viď https://www.futsalexekutiva.sk/gremium/ ). Teraz je už len na kluboch, ako sa chopia tejto myšlienky a akým smerom sa rozhodnú posúvať najvyššiu futsalovú súťaž, resp. ďalšie súťaže dospelých.

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)