Futsalslovakia.sk

Troligabus Prešov nenastúpi do 1.SLF 2015-2016!!!

"Nováčik" najvyššej slovenskej futsalovej súťaže, ktorý si vybojoval účasť v nastávajúcej sezóne 1.SLF v baráži proti Čekanu Mekenroff Bratislava nakoniec nevstúpi do tejto súťaže. Štatutárny zástupca klubu Troligabus Prešov Slavomír Pravda zaslal Exekutíve SF oficiálnu informáciu v znení: "Musím Vám oznámiť, že zo závažných dôvodov nemôžme nastúpiť do futbalovej extraligy sezóny 2015/16". Troligabus Prešov teda nenastúpi do pripravovaného súťažného ročníka 2015-2016, ktorého úvodné kolo je plánované na 9.10.2015.

Exekutíva SF okamžite postúpila túto informáciu Výkonnému výboru SF, ktorý môže konať v zmysle časti B. bod 1. písm. c) Rozpisu súťaže.

"V prípade, ak niektorý z klubov podľa bodu b) tohto článku RS nesplní niektorú z podmienok tohto RS a nebude tak zaradený do 1.SLF súťažného ročníka 2015-2016, VV SF môže v záujme zachovania počtu 10 účastníkov poskytnúť právo na zaradenie do 1.SLF ďalším klubom podľa výsledkov súťažného ročníka 2014-2015, ktorý sa v tejto sezóne zúčastnili baráže do 1.SLF.

Výkonný výbor SF v tejto súvislosti okamžite kontaktoval predstaviteľov klubov, u ktorých táto možnosť prichádza v zmysle uvedeného do úvahy - v poradí 1.) Čekan Mekenroff Bratislava, 2.) FK Dragons Podolie, 3.) Semic Bratislava.

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)