Futsalslovakia.sk

Druhá časť baráže o postup do 1. Slovenskej ligy: MIBA Banská Bystrica – FT Levice, Wild Boys Bratislava – Gurmáni Bratislava

V Leviciach v nedeľu dopoľudnia vylosovala Exekutíva Slovenského futsalu, za prítomnosti predsedu komisie Marcela Kubinca, člena komisie Viliama Zwingera a predstaviteľov klubu Futsal Team Levice, pozvaní boli všetci štyria účastníci, druhú časť baráže.
Za Futsal Team Levice boli prítomní Pavol Gabaš a Robert Čík, prvý menovaný bol požiadaný Exekutívou o realizáciu aktu losovania.
Podľa lósu boli vyžrebované dvojice: Futsal Team Levice a MIBA Banská Bystrica, Gurmáni Bratislava a Wild Boys Bratislava.

 • 1. prelínací zápas druhej časti baráže:

piatok 13. 5. 2016 o 19.30 h:
MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Levice,


piatok 13. 5. 2016 o 20.30 h:
Wild Boys Bratislava –
Gurmáni Bratislava,
 

• 2. prelínací zápas druhej časti baráže: 20. 5. - 21.  5. 2016.
Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica,
Gurmáni Bratislava – Wild Boys Bratislava.


Prvá časť baráže o postup do 1. Slovenskej ligy sa neuskutočnila nakoľko SPARTAK TRNAVA-futsal na poslednú chvíľu svoju účasť odvolal.
Exekutíva Slovenského futsalu, keďže nedošlo k ponúknutej dohode klubov, sa rozhodla postupovať podľa Rozpisu baráže 2016  (viď príloha).
Bližšie informácie od Exekutívy SF redakcia prinesie v krátkom čase...


Pred semifinálovým zápasom MFsK Nitra – ŠK Pinerola Bratislava zástupcovia Exekutívy Slovenského futsalu vylosovali prvú časť baráže o postup do 1. Slovenskej ligy vo futsale ya účasti štyroch prihlásených družstiev. Avšak deň pred úradným hracím dňom zaúradovala "náhoda" a klub Partizán Bardejov sa na poslednú chvíľu rozhodli, že na baráž nenastúpia a odhlásili svoj tím z baráže. Neuhradením príslušného poplatku v prípade Bardejova došlo k porušeniu podmienok a v zmysle článku 2, bodu 6. Rozpisu baráže ("V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude klub pripustený do prvej resp. druhej časti baráže.") Bardejov nemohol byť pripustený do baráže. 

Exekutíva v Rozpise baráže na tento rok, vychádzajúc zo skúseností predchádzajúcich období, pamätala aj na túto alternatívu:
Článok 3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY
bod 1. Termíny baráže
prvá odrážka: "Turnaj prvej časti baráže v prípade 3 účastníkov: sobota 7. 5. 2016".
tretia odrážka: "Hracími dňami turnaja prvej časti baráže v prípade 3 účastníkov je sobota so začiatkom stretnutí 10.00 h, 15.00 h a 20.00 h."

Exekutíva SF okamžite po vyradení Bardejova vyšla klubom v ústrety ponukou nad rámec Rozpisu baráže a ostatným trom účastníkom navrhla možnosť dohody o zmene hracích dní a hracích časov. Keďže počas štvrtku neprišlo k dohode klubov o žiadnej inej alternatíve, Exekutíva SF plne v súlade s Rozpisom baráže a vylosovaním podľa tzv. Bergerových tabuliek (viď Súťažný poriadok SF) rozhodla o termíne a časoch zápasov 1. časti baráže nasledovne:

sobota 7. 5. 2016   10.00 hod. Wild Boys Bratislava - MIBA Banská Bystrica
sobota 7. 5. 2016   15.00 hod. Spartak Trnava-futsal - Wild Boys Bratislava
sobota 7. 5. 2016   20.00 hod. MIBA Banská Bystrica - Spartak Trnava-futsal

Všetky zápasy baráže sa odohrajú v sTC Aréne Púchov, keďže Exekutíva SF pri príprave barážového turnaja opäť vyšla v ústrety klubom a akceptovala ich dohodu o mieste konania na neutrálnej pôde.


Vylosované čísla 
1. Slovenský futsal Západ – Spartak Trnava-futsal
2. Slovenský futsal Bratislava – Wild Boys Bratislava
3. Slovenský futsal Stred – MIBA Banská Bystrica
4. Slovenský futsal Východ – Partizán  Bardejov

PROGRAM v prípade 4 účastníkov:

piatok 6. 5. 2016 – Športová hala sTC Púchov
18.00 h: Slovenský futsal Západ  –  Slovenský futsal Východ
20.00 h: Slovenský futsal Bratislava –  Slovenský futsal Stred

 sobota 7. 5. 2016 – Športová hala sTC Púchov
 9.30 h: Slovenský futsal Východ  –  Slovenský futsal Stred
11.30 h: Slovenský futsal Západ  –  Slovenský futsal Bratislava
16.00 h: Slovenský futsal Bratislava –  Slovenský futsal Východ
18.00 h: Slovenský futsal Stred –  Slovenský futsal Západ

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)