NOVÉ

Komuniké z VV SF zo dňa 3.3.2017

Riadne zasadnutie Výkonného výboru SF, ktoré sa konalo v piatok 3. 3. 2017, prinieslo jasno predovšetkým v dvoch otvorených témach - vymenovanie trénerov pre novovytvorenú reprezentáciu chlapcov do 17 rokov a definitívne rozhodnutie v odvolacom konaní ohľadom neoprávneného štartu hráča Wild Boys´02 Bratislava. Okrem toho sa členovia VV SF zaoberali aj termínom a miestom konania volebnej konferencie SF 2017, programom, termínmi a miestom konania reprezentačných akcií do konca júna 2017, či finančným plánom súvisiacim s čerstvo podpísanou zmluvou o vzájomnej spolupráci SF/SFZ.

VV SF prijal na tomto zasadnutí nasledovné závery:

1.) VV SF vymenoval za reprezentačných trénerov výberu do 17 rokov Lukáša Vrbovského z Prešova a Pavla Michaloviča z Malaciek. Nový trénerský tandem bol vyberaný z viacerých kandidátov, pričom jednou zo základných priorít pri výbere bola dobrá znalosť prostredia juniorskej extraligy. Noví tréneri prevezmú káder a poznatky od dvojice Dalibora Franka - Mariána Ondrušeka, ktorá dočasne viedla našu novú najmladšiu reprezentáciu prednedávnom na turnaji v Ostrave. Najbližším podujatím výberu do 17 rokov, ktoré bude prvým pre nových reprezentačných trénerov, bude sústredenie v Púchove (16. - 17. marca), na ktoré bezprostredne nadviaže medzinárodný turnaj Generali Cup vo Vsetíne (18. - 19. marca) ako ďalšia fáza prípravy na UEFA Development Tournament v Slovinsku (18. - 22. apríla 2017).

2.) VV SF s konečnou platnosťou zamietol odvolanie klubu Wild Boys´02 Bratislava vo veci neoprávneného štartu hráča Petra Jalakšu v stretnutí 13. kola 1.SLF 4FSC FTVŠ Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava a potvrdil rozhodnutia Exekutívy SF a Odvolacej komisie SF o kontumácii výsledku v prospech 4FSC FTVŠ Bratislava. V tejto súvislosti sa VV SF zaoberal aj faktormi priamo či nepriamo súvisiacimi s daným prípadom, ktoré majú vplyv na súčasné i budúce riadenie súťaží na Slovensku. Ide najmä o otázku výnimky udelenej regionálnemu združeniu SF - Bratislava na používanie vlastného informačného systému pri organizácii súťaží v Bratislave, otázku komunikácie riadiacich orgánov SF a SF-Bratislava, či otázku jednotného riadenia všetkých regionálnych častí 2. SLF.

3.) VV SF rozhodol, že riadna Konferencia SF 2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna 2017 v Púchove; táto konferencia bude súčasne volebnou. V tejto súvislosti sa VV SF zaoberal aj otázkou nedokončeného uznesenia návrhovej komisie a nedokončenej zápisnice z Konferencie 2016, zobral na vedomie dôvody tohto stavu a nariadil príslušným osobám zodpovedným za vypracovanie dokončenie týchto písomných dokumentov do 10. marca 2017.

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Prihlásiť sa alebo Zaregistrovať sa

Máte facebook konto?

Prihláste sa rýchlo a ľahko pomocou Vášho konta na Facebooku bez nutnosti vyplňovať registráciu

fb iconPrihlásiť sa cez facebook

Prihlásiť saZaregistrovať sa

Registrácia užívateľa
alebo Zrušiť