Futsalslovakia.sk

Komuniké z VV SF zo dňa 3.3.2017

Riadne zasadnutie Výkonného výboru SF, ktoré sa konalo v piatok 3. 3. 2017, prinieslo jasno predovšetkým v dvoch otvorených témach - vymenovanie trénerov pre novovytvorenú reprezentáciu chlapcov do 17 rokov a definitívne rozhodnutie v odvolacom konaní ohľadom neoprávneného štartu hráča Wild Boys´02 Bratislava. Okrem toho sa členovia VV SF zaoberali aj termínom a miestom konania volebnej konferencie SF 2017, programom, termínmi a miestom konania reprezentačných akcií do konca júna 2017, či finančným plánom súvisiacim s čerstvo podpísanou zmluvou o vzájomnej spolupráci SF/SFZ.

VV SF prijal na tomto zasadnutí nasledovné závery:

1.) VV SF vymenoval za reprezentačných trénerov výberu do 17 rokov Lukáša Vrbovského z Prešova a Pavla Michaloviča z Malaciek. Nový trénerský tandem bol vyberaný z viacerých kandidátov, pričom jednou zo základných priorít pri výbere bola dobrá znalosť prostredia juniorskej extraligy. Noví tréneri prevezmú káder a poznatky od dvojice Dalibora Franka - Mariána Ondrušeka, ktorá dočasne viedla našu novú najmladšiu reprezentáciu prednedávnom na turnaji v Ostrave. Najbližším podujatím výberu do 17 rokov, ktoré bude prvým pre nových reprezentačných trénerov, bude sústredenie v Púchove (16. - 17. marca), na ktoré bezprostredne nadviaže medzinárodný turnaj Generali Cup vo Vsetíne (18. - 19. marca) ako ďalšia fáza prípravy na UEFA Development Tournament v Slovinsku (18. - 22. apríla 2017).

2.) VV SF s konečnou platnosťou zamietol odvolanie klubu Wild Boys´02 Bratislava vo veci neoprávneného štartu hráča Petra Jalakšu v stretnutí 13. kola 1.SLF 4FSC FTVŠ Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava a potvrdil rozhodnutia Exekutívy SF a Odvolacej komisie SF o kontumácii výsledku v prospech 4FSC FTVŠ Bratislava. V tejto súvislosti sa VV SF zaoberal aj faktormi priamo či nepriamo súvisiacimi s daným prípadom, ktoré majú vplyv na súčasné i budúce riadenie súťaží na Slovensku. Ide najmä o otázku výnimky udelenej regionálnemu združeniu SF - Bratislava na používanie vlastného informačného systému pri organizácii súťaží v Bratislave, otázku komunikácie riadiacich orgánov SF a SF-Bratislava, či otázku jednotného riadenia všetkých regionálnych častí 2. SLF.

3.) VV SF rozhodol, že riadna Konferencia SF 2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna 2017 v Púchove; táto konferencia bude súčasne volebnou. V tejto súvislosti sa VV SF zaoberal aj otázkou nedokončeného uznesenia návrhovej komisie a nedokončenej zápisnice z Konferencie 2016, zobral na vedomie dôvody tohto stavu a nariadil príslušným osobám zodpovedným za vypracovanie dokončenie týchto písomných dokumentov do 10. marca 2017.

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)