Futsalslovakia.sk

Kontakty

 • SF

   

    Korešpondenčná adresa:
    Slovenský futbalový zväz
    Slovenský futsal
    Tomášikova 30C
    821 01 Bratislava

    IČO: 31825443

    DIČ:  2021119199

   

   

  Bankové spojenia:

  SK6609000000000011495643 - bankový účet pre príspevok uznanému športu z MŠVVaŠ SR (transparentný účet

  SK8109000000005118650036 - bankový účet pre 1.SLF - finančné zábezpeky klubov, platby na činnosť klubov - rozhodcovské (transparentný účet

  SK8011000000002625762389 - bankový účet bežný na ostatné príjmy organizácie

  Počet kontaktov:
  12