Futsalslovakia.sk

Kontakty Slovenský Futsal

 

  Korešpondenčná adresa:
  Slovenský futbalový zväz
  Slovenský futsal
  Tomášikova 30C
  821 01 Bratislava

  IČO: 31825443

  DIČ:  2021119199

 

 

Bankové spojenia:

SK6609000000000011495643 - bankový účet pre príspevok uznanému športu z MŠVVaŠ SR (transparentný účet

SK8109000000005118650036 - bankový účet pre 1.SLF - finančné zábezpeky klubov, platby na činnosť klubov - rozhodcovské (transparentný účet

SK8011000000002625762389 - bankový účet bežný na ostatné príjmy organizácie

Meno Pozícia Mobilné číslo
Ing. Dušan Dobšovič Predseda SF 0905 355 840
Ing. Ján Ploštica Člen VV SF 0907 880 705
Marcel Laurinský Člen VV SF 0903 040 004
Robert Čík Člen VV SF 0917 129 184
Miroslav Gibala Člen VV SF 0905 891 081
Ing. Dušan Michalčík Člen VV SF 0949 677 293
Ing. Ľudovít Hrmo Člen VV SF 0948 504 033
Mgr. Zoltán Máté Člen VV SF 0944 070 250
Ivan Zahradový Člen VV SF 0903 813 813
Mgr. Miroslav Jablonický Kontrolór SF 0905 544 149
Ing. Marcel Budáč Predseda Komisie pre riadenie súťaží SF 0915 836 600
Mgr. Marek Kovačik Koordinátor futsalu pri SFZ 0903 014 437